Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Obec Víska u Jevíčka je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy.

RSS Munipolis – Mobilní rozhlas

  • Omezení provozu veřejného osvětlení v obci 14. 03. 2023
    Z důvodu úspor bude prozatím omezen provoz veřejného osvětlení, a to ve dnech NEDĚLE - ČTVRTEK od 23:00 - 04:30, pátek a sobota bude beze změny.
  • Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 14. 03. 2023
    Ve čtvrtek 6.dubna 2023 bude na návsi u hospody v čase 15:30 - 16:00 přistaven kontejner na nebezpečný odpad! MOŽNO VZÍT NA SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ OBCEbaterie všeho druhuoleje - vyjeté, motorové, převodové, jedlé …barvy a plechovky od barevkyseliny, zásady, ředidla, pesticidyteploměry, kosmetika, lékydesinfekční prostředky a jejich obalyčistící prostředky a jejich obalyznečištěné obaly, hadryjakékoli další drobné […]

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 13.12.2021 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 4/21
7. Schválení rozpočtu na rok 2022
8. Schválení pravomoci starostky ke schválení posledního rozpoč. opatření
9. Závěr

Ve Vísce u Jevíčka dne: 6.12.2021

Nouzový stav

Je nám to velice líto, ale kvůli epidemiologické situaci musíme páteční dílničku a sobotní rozsvícení stromku zrušit.

Přeji vám všem klidný adventní čas a přeji mnoho zdraví!

Markéta Neubauerová, starostka obce

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi

11. ročník ankety ADHR

Dobrovolní hasiči roku 2021

Dovolte mi Vám s potěšením oznámit, že jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko byla odbornou porotou vybrána mezi finalisty letošního ročníku soutěže dobrovolní hasiči roku 2021. Bližší informace naleznete na:
https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/
Desetičlenná odborná porota rozhodla o ocenění 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, za profesionální provedení zásahu, jako je hašení požárů domů, pomoc při dopravních nehodách, při likvidaci následků tornáda nebo za preventivní a výchovnou činnost. Ocenění jejich práce proběhlo v rámci jubilejního 11. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. Na řadu tak přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních třech místech k ocenění díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující 2,4 miliony korun. Samotné slavnostní vyhlášení je plánováno na 16. listopadu 2021 a bude uzpůsobeno aktuálním podmínkám preventivních opatření.

„Rozmanitost posuzovaných zásahů a činností byla široká. Hlavními motivy příběhů byly také požáry, dopravní nehody i pomoc po tornádu na Hodonínsku, která nám připomněla, že síla živlů je nezkrotná a každá dobrovolná pomoc k nezaplacení. Přesto, že v rámci ankety můžeme zviditelnit a vyzdvihnout jen malou část práce dobrovolných hasičů, vyjadřujeme skrze ní naše uznání a podporu všem“, řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.
Hlasovat lze dvěma způsoby. Prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz, nebo zasláním hlasovací SMS. Podrobnosti k hlasování jsou uvedeny na stránkách Ankety.

1) Prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ hlasující uděluje jeden hlas v každé z 5 oblastí v kategorii jednotek SDH.
Pro řádné hlasování je nutné vyplnit všechna povinná pole a kliknout na tlačítko ODESLAT. V případě, že hlasování proběhlo řádně, obdrží hlasující potvrzovací zprávu na uvedenou emailovou adresu.
2) Prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06
· tvar SMS pro JSDH Jevíčko
HASICImezeraJVC2

Hlasování bylo spuštěno 10. září a končí 20. října 2021 ve 24:00 hod.
Do soutěže je jednotka SDH Jevíčko přihlášena se zásahem na požár hospodářského stavení v Biskupicích. Děkuji mnohokrát za Vaši podporu a prosím o rozšíření této informace mezi další příznivce jevíčských hasičů.

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: neděle 20.9.2021 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 3/21
7. Sválení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 a inventarizační komise
8. Schválení míst, konání a pověřené osoby svatebních obřadů
9. Schválení pasportu komunikací obce
10. Schválení zřízení MŠ v obci Víska u Jevíčka
11. Různé

Ve Vísce u Jevíčka dne: 13.09.2021
Neubauerová Markéta, starostka obce

Žádost o spolupráci formou vyplnění DOTAZNÍKŮ

Žádáme Vás o spolupráci formou vyplnění DOTAZNÍKŮ, ve kterých se můžete vyjádřit k potřebám nejen pro vaše podnikatelské aktivity, ale i k potřebám ve Vaší obci nebo městě, aby se Vám zde lépe žilo. Dotazníkové šetření probíhá v celém regionu a je nezbytným podkladem pro regionální rozvojovou strategii do roku 2027.

Prosíme o vyplnění dotazníků nejpozději do 21. 5. 2021.

Výsledky anonymních dotazníků budou sloužit k dotační podpoře obcí, podnikajících subjektů i občanů v našem území MAS MTJ a tvorbě rozvojové strategie CLLD 2021 – 2027.

Odkaz na dotazník – oblast pro VEŘEJNOST naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast pro ZEMĚDĚLCE naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast pro PODNIKATELE naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast CESTOVNÍ RUCH naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast INFRASTRUKTURA naleznete – zde

Kontakt pro případné dotazy: tel. 725 762 948, e-mail: mas.mtj@seznam.cz

Děkuji za vyplnění

Miroslava Šejnohová, ředitelka

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Havelka uhelné sklady – AKCE

Firma Havelka uhelné sklady oznamuje, že probíhá akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou zdarma. Ke každé dodávce uhlí nebo briket obdržíte los Havelka UHLOTERIE. Každý los je výherní a jedinečný, obsahuje všechny výhry, včetně 100% slevy a topíte zadarmo. Vždy vyhrajete a výši výhry víte okamžitě. Objednávejte u firmy Havelka na telefonním čísle 602 489 489.

Havelka_-_letak_A4_duben_2021_-_Jarni_slevy+los

Havelka_-_letak_A4_duben_2021_-_Boskovice

Informace – Základní škola a mateřská škola Chornice, okres Svitavy

Věc: Zápis do 1. třídy

Vážená paní starostko,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, prosím, abyste upozornili rodiče předškoláků, že v měsíci dubnu proběhne v naší základní škole zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádám rodiče, kteří nedávají své děti do MŠ Chornice, aby dítě k zápisu nahlásili na tel. č. 602 964 287, nebo e-mailem zschornice@mtr.cz do 12. dubna 2021.

Rodiče dětí, kteří navštěvují MŠ Chornice, budou k zápisu vyzváni dopisem.

Děkuji

PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: neděle 28.3.2021 v 18:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Schválení rozpočtového opatření 1/21
6. Cenová nabídka oprava kaple
7. Různé

Ve Vísce u Jevíčka dne: 22.03.2021
Žouželka Libor, místostarosta obce

Bezpečnostní a úklidová firma FORCORP GROUP hledá pracovníky OZP na úklid

Pracoviště: P-D REFRACTORIES VELKÉ OPATOVICE, NÁDRAŽNÍ 218

Chráněné pracovní místo pro OZP (osoba zdravotně znevýhodněná, invalidní důchodce)

Počet míst: 2
Směnnost: ranní úklid v době mezi 6:00 – 14:00
Pracovní úvazek: zkrácený – 6 hod/den.
Mzda: 99,90 – 115Kč/hod.+ příspěvek na dopravu
Benefity:
– náborový příspěvek za přivedení OZP – 10.200 Kč
– firemní tarif – VODAFONE
Nástup ihned.
Nechodit na pracoviště, kontakt pouze telefonicky!!!
Volejte nebo pište o podrobnější informace:

723 612 506, 800 99 11 88, prace@forcorp.cz

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu