Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Obec Víska u Jevíčka je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy.

Obec Víska u Jevíčka - letecký pohled
Obec Víska u Jevíčka - děteké hřiště
Obec Víska u Jevíčka - požární nádrž
Obec Víska u Jevíčka - náves
Obec Víska u Jevíčka - obecní úřad
Obec Víska u Jevíčka - požární zbrojnice

Munipolis – Mobilní rozhlas

Rozsvěcení stromečku

Srdečně vás zveme na Tradiční rozsvěcování stromečku dne 2.12.2023 od 16:15.

Smuteční oznámení

Po dlouhé nemoci zemřel dlouholetý starosta toho času na odpočinku a člen SDH Víska u Jevíčka pan Josef Žouželka. Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

parte pan Žouželka.pdf

Vážení spoluobčané, dnes 4.11.2023 bude od 17:00 - do 18:30 omezen provoz veřejného osvětlení z důvodu konání akce Lampiónová procházka se strašidly. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Pokud budete v tento čas projíždět obcí, žádáme vás, dbejte zvýšené opatrnosti!

 

lampionový průvod se strašidly.pdf

V pondělí dne 30.10.2023 v 17:00 proběhne zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka.

Ve čtvrtek 26.10.2023 budou úřední hodiny pouze v čase 15:00-15:30.

Informace o konání zastupitelstva 30-10-2023.pdf

Pozor dne 6.11.2023 bude v obci Víska u Jevíčka v čase 07:30 - 15:00 odstávka elektřiny. Odstávka bude probíhat na celém uzemí obce.

6.11.23 odstávka elektřiny-dl-2277602652852477423.pdf

Ve dnech 27.10.2023 - 30.10.2023 bude na návsi obce přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně dostupných nádob na odpad – ať už jde o kontejner na směsný, či tříděný odpad. Do kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam patří.

PATŘÍ SEM: • veškerý nábytek • sanita (vany, toaletní mísy, umyvadla) • koberce, linoleum, textilie • matrace, molitan • vědra, nádoby • rámy oken a dveří • ostatní (např. lyže, peřiny, zrcadla, kufry, plastové stoly a židle…)

NEPATŘÍ SEM: • tabulové sklo • elektroodpady • chemikálie • odpad, který je možno vhodit do standardních kontejnerů na tříděný odpad • stavební odpad, odpady s obsahem azbestu • zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky

Obec Víska u Jevíčka_letak_svoz VOK podzim 2023.pdf

MUDr. Křížová oznamuje dovolenou 23.-24.11.2023 zastupuje pouze MUDr. Šedrlová - akutní stavy.

ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Nebude-li zásah proveden do 15.11.2023 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce,a.s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedené zásahu.

čez odstranění stromoví návod.pdf

Informace – Základní škola a mateřská škola Chornice, okres Svitavy

Věc: Zápis do 1. třídy

Vážená paní starostko,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, prosím, abyste upozornili rodiče předškoláků, že v měsíci dubnu proběhne v naší základní škole zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádám rodiče, kteří nedávají své děti do MŠ Chornice, aby dítě k zápisu nahlásili na tel. č. 602 964 287, nebo e-mailem zschornice@mtr.cz do 12. dubna 2021.

Rodiče dětí, kteří navštěvují MŠ Chornice, budou k zápisu vyzváni dopisem.

Děkuji

PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: neděle 28.3.2021 v 18:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Schválení rozpočtového opatření 1/21
6. Cenová nabídka oprava kaple
7. Různé

Ve Vísce u Jevíčka dne: 22.03.2021
Žouželka Libor, místostarosta obce

Bezpečnostní a úklidová firma FORCORP GROUP hledá pracovníky OZP na úklid

Pracoviště: P-D REFRACTORIES VELKÉ OPATOVICE, NÁDRAŽNÍ 218

Chráněné pracovní místo pro OZP (osoba zdravotně znevýhodněná, invalidní důchodce)

Počet míst: 2
Směnnost: ranní úklid v době mezi 6:00 – 14:00
Pracovní úvazek: zkrácený – 6 hod/den.
Mzda: 99,90 – 115Kč/hod.+ příspěvek na dopravu
Benefity:
– náborový příspěvek za přivedení OZP – 10.200 Kč
– firemní tarif – VODAFONE
Nástup ihned.
Nechodit na pracoviště, kontakt pouze telefonicky!!!
Volejte nebo pište o podrobnější informace:

723 612 506, 800 99 11 88, prace@forcorp.cz

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060746955 v naší obci dne 03.02.2021 od 10:00 do 12:00.

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 28.12.2020 v 18:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 4/20
7. Schválení rozpočtu na rok 2021
8. Schválení střednědobého výhledu na rok 2022-2024
9. Schválení plánu inventarizace majetku
10. Schválení nabídky firmy SUEZ
11. Schválení nové vyhlášky o odpadech
12. Různé

Ve Vísce u Jevíčka dne: 15.12.2020

Neubauerová Markéta, starostka obce

MUDr. Ivana Křížová – omezení ordinace

30.12.2020 od 8-11 hodin

31.12.2020 od 8-10 hodin

Testování covid – OLÚ Jevíčko

Od 9. 12. (středa) otevírá OLÚ Jevíčko testovací centrum na SARS-CoV-2 – průkaz antigenem (není potřeba jezdit do Litomyšle či Boskovic).

Na testování je možné se objednávat na tel. číslech 461 550 759 a 461 550 736 (objednávky každý pracovní den od 6.30 hod do 13.30 hod.).

Testování bude probíhat dle zájmu každý den od 7.00 hod do 11.00 hod – termín a čas Vám bude sdělen při telefonické objednávce testování.

Výsledek bude každému testovanému předán do 20 minut osobně do ruky. Platnost testu 48 hodin.
Test je zdarma a lze ho kdykoliv dle potřeby opakovat – není omezen četností.

Bezpečnostní a úklidová firma FORCORP GROUP hledá pracovníky OZP na úklid

PRACOVIŠTĚ: P-D REFRACTORIES VELKÉ OPATOVICE, NÁDRAŽNÍ 218
CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ MÍSTO PRO OZP (OSOBA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ, INVALIDNÍ DŮCHODCE)

Počet míst: 2
Směnnost: ranní úklid v době mezi 6:00 – 14:00
Pracovní úvazek: zkrácený – 6 hod/den.
Mzda: 96,30 – 115Kč/hod.

Benefity:
– náborový příspěvek za přivedení OZP – 10.200 Kč
– firemní tarif – VODAFONE

Nástup ihned.
Nechodit na pracoviště, kontakt pouze telefonicky!!!

Volejte nebo pište o podrobnější informace:

723 612 506, 800 99 11 88, prace@forcorp.cz

MUDr. Křížová – oznámení změny telefonního čísla

MUDr. Ivana Křížová oznamuje – z důvodu zrušené pevné telefonní linky volejte na nové telefonní číslo 725 817 089.

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 19.10.2020 v 18:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 3/20
7. Schválení žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 1143/10 a části pozemku 512/6
8. Projednání návrhu na odkup části pozemku č. 506/1 za účelem vytvoření parkovacích míst
9. Schválení nové vyhlášky o odpadech
10. Různé
11. Diskuze

Ve Vísce u Jevíčka dne: 10.10.2020

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu