Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Obec Víska u Jevíčka je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy.

Obec Víska u Jevíčka - letecký pohled
Obec Víska u Jevíčka - děteké hřiště
Obec Víska u Jevíčka - požární nádrž
Obec Víska u Jevíčka - náves
Obec Víska u Jevíčka - obecní úřad
Obec Víska u Jevíčka - požární zbrojnice

Munipolis – Mobilní rozhlas

Kdo ještě stále hledá náhradního poskytovatele služeb za společnost HS Net, případně Nordic Telecom, může se obrátit na zástupce společnosti PODA (tel.: 730430430) nebo na obchodního zástupce O2 (tel.číslo: 730104608), který bude v naší obci zařizovat připojení k interentu pro některé domácnosti již zítra 11.4.2024, nebo na svého poskytovatele mobilních služeb. Obec by měla mít u náhradních dodavatelů zajištěné dostatečné pokrytí. Se společností HS Net jsme jednali v tomto směru již od začátku roku, kde prioritou mělo být nalezení takového řešení, aby nedošlo k přerušení poskytování internetu pro občany, (koncový zákazník by při náhradním technickém řešení ani nezaregistroval, že došlo k nějaké změně, proto nebylo nutné informovat občany) bohužel zástupce společnosti nepřistoupil na schválené podmínky zastupitelstva a odmítl pokusy o nastavení vhodnějších a přijatelnějších podmínek zajímavých pro obě strany, tak pak bez varování a předchozího upozornění raděj všem odeslali email či dopis s informací, že ukončuje poskytování internetu v naší obci. Tento krok ze strany poskytovatele internetu byl velmi radikální a zcela nečekaný, takže se za případné komplikace všem občanům omlouvám a doufám, že všichni najdete adekvátní řešení za stávající služby.

Vážení spoluobčané z technických důvodů není možné dočasně využívání kontejneru na sklo. V nejbližších dnech bude přistaven nový kontejner. Za komplikace se omlouváme.

Kontejner na nebezpečný odpad: na návsi 7.5.2024, 14:30-15:00

Kontejner na velkoobjemový odpad: na návsi 10.5.-13.5.2024

 

obec Víska u Jevíčka_letak_svoz NO jaro 2024.pdf

Obec Víska u Jevíčka_letak_svoz VOK jaro 2024.pdf

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 29.2.2024 bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Platby za místní poplatky tedy, prosím, směřujte na další čtvrtek (7.3.2024) a následující. Děkuji za pochopení.

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 12. dubna 2024 v 16 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Schválení pravomoci starostky pro podpis smlouvy o dílo na komunikace a schválení smlouvy
o dílo s dodavatelem (novostavby a komunikace Víska u Jevíčka – Jevíčko)
5. Schválení zajištění podkladů pro DTM (zaměření místních komunikací a převedení map tras
do jednotného formátu)
6. Schválení dohody o provedení práce pro starostku obce Víska u Jevíčka na volby do
europarlamentu
7. Schválení smlouvy o zpětném odběru použitých baterií
8. Schválení nutné opravy střechy nad budovou OÚ
9. Schválení platby za internet pro obec
10. Schválení účasti obce v soutěži Vesnice roku 2024

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 18. března 2024 v 16 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení inventarizační zprávy
7. Schválení rozpočtového opatření č.1/24
8. Schválení rozpočtu pro opravu a výstavbu komunikace
9. Schválení úvěru pro obec Víska u Jevíčka
10. Schválení příspěvku na realizaci příměstského tábora v obci
11. Schválení instalace vysílačů pro internet na budovu OÚ místo hasičské věže
12. Různé (instalace držáku sáčků na psí exkrementy, výměna písku v pískovišti na dětském hřišti,…)

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: čtvrtek 21.12.2023 v 16:00

Informace – zastupitelstvo Prosinec 2023

MĚSTO JEVÍČKO – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent / referentka stavebního úřadu

Tajemník Městského úřadu Jevíčko vyhlašuje výběrové řízení dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů na obsazení funkce referent / referentka stavebního úřadu.

VR_stavebni_urad_Jevicko_-_zastup_za_MD_a_RD

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 30.10.2023 v 17:00

Informace o konání zastupitelstva 30-10-2023

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 01.09.2023 v 17:00

program zasedání zastupitelstva 01.09.2023

SBĚR A ODVOZ ODPADU

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 6. dubna 2023 (čtvrtek), 15,30 – 16,00, náves u hospody

letak_svoz_NO_jaro_2023

SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – 2.6. – 5.6.2023 (pá – po), náves u hospody

letak_svoz_VOK_jaro_2023

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 02.03.2023 v 17:00

program zasedání zastupitelstva 2.3.2023

Chornické bál

kulturní dům Chornice
11.2.2023 od 20:00 hodin
bohaté občerstvení a tombola
k tanci a poslechu hraje GAVA BAND
předprodej vstupenek od 16.1.2023 v kanceláři OÚ Chornice

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znéní, informuje o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 02.12.2022 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3, Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 4/22
7. Schválení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu
8. Schválení pravomoci starostky ke schválení posledního rozpočtového opatření
9. Schválení plánu inventarizace a inventarizační komise
10. Schválení vsaku na OÚ
11 . Schválení koupi mobilního zařízení a zrušení pevné linky na OÚ
12. Závěr

Ve Vísce u Jevíčka dne 22.11.2022

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu