Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Obec Víska u Jevíčka je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy.

Obec Víska u Jevíčka - letecký pohled
Obec Víska u Jevíčka - děteké hřiště
Obec Víska u Jevíčka - požární nádrž
Obec Víska u Jevíčka - náves
Obec Víska u Jevíčka - obecní úřad
Obec Víska u Jevíčka - požární zbrojnice

Munipolis – Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané:

Kdo uvažuje v naší obci nad zřízením domovní čistírny odpadních vod, tak je nejvyšší čas, jelikož

na základě avizované změny stavebního zákona, která platí od 1.7. 2024 vodoprávní úřad v Moravské Třebové upozorňuje, že do konce měsíce června ještě přijímají ohlášení domovních čistíren odpadních vod a paní úřednice je ochotna a schopna pomoci s papírováním.
U certifikovaných čistíren postačí revize. Souhlas s ohlášením platí 2 roky, tedy na samotnou realizaci je dostatečná doba.  

Od 1.7.2024 dojde totiž k razantnímu zpřísnění pravidel pro realizaci dČOV, budou totiž realizovány už pouze za předpokladu stavebního povolení, nikoli ohlášení, jak je to možné doposud a revize budou probíhat minimálně dvakrát ročně, místo jednou za dva roku, jak je tomu doposud.

 

Ve dnech 21.6.-29.6.2024 bude omezen provoz na místní komunikaci mezi Vískou a Jevíčkem, ke kompostárně se budete moct dostat pouze malými stroji, průjezd dodávek, nákladních vozidel, traktorů a dalších velkých vozidel nebude z naší obce možný, půjde to pouze přes Jevíčko, průjezd osobním automobilem by měl být se zvýšenou opatrností umožněn.

 

Dále připomínáme, že dne 24.6.2024 dojde k prvnímu sběru žlutých plastových pytlů s vytříděnými plasty od domů, až na výjimky, kde nebude možné zajistit průjezd sběrného vozidla, lidé, kteří spadají do této výjimky byli informování letákem do schránky. Žluté pytle jsou k dispozici na obecním úřadě, nebo vám je mohu předat i jinde po předchozí domluvě. Je to další služba občanům, takže je samozřejmě bezplatná.

Ve dnech 15.6. - 20.6.2024 dojde k vypouštění a následné každoroční údržbě požární nádrže.

MVDr. Eva Kouřilová oznamuje, že v pátek 31.5.2024 v 16:20 bude na návsi před hospodou probíhat očkování psů. Podle přání majitele bude možné využít kombinované vakciny nebo pouze proti vzteklině, k dispozici budou i preparáty na blechy, klišťata a na odčervení.

Obec Víska se připojí ke zkušebnímu svozu plastů v pytlech od domu, svoz bude probíhat 1x za měsíc, první svoz proběhne 24.6.2024. Pytle spolu s termíny svozu budou od června k vyzvednutí na obecním úřadě. Pytle s plasty pak umístíte stejně jako v případě komunálního odpadu.

Vzhledem k přesunu prací v části novostaveb bude svoz komunálního odpadu probíhat v běžném režimu,tedy v úterý dne 14.5.2024

Planovaná uzavírka 10.5. - 14.5.2024 v novostavbách bude přesunuta na termín 15.5. - 16.5.2024! Uzavření kompostárny platí od 10.5.2024 - 16.5.2024!

Informace z OÚ

7.5.2024 svoz nebezpečného odpadu,

10.-13.5.2024 velkoobjemový odpad

10.5.2024 17:30 – 18:30 v místní knihovně dílnička pro děti, kde děti budou vyrábět dárek pro maminku k nadcházejícímu významnému dni matek.

10.-14.5.2024 bude uzavřena kompostárna

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO OPDADU JE V ÚTERÝ DNE 14.5.2024 Z DŮVODU OMEZENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V NAŠÍ OBCI ZRUŠEN! NÁHRADNÍ TERMÍN JE ČTVRTEK 16.5.2024!!!

Ve dnech 10.5.20024 – 14.5.2024 dojde k omezení dopravní obslužnosti

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: úterý 25. června 2024 v 16 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 3/2024
7. Závěrečný účet za rok 2023 Svazku skupinového vodovodu Malá Haná
8. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo zhotovitele M-Silnice a.s. 24-SOD-2024-028-D1
9. Schválení obecního mobiliáře pro případné čerpání dotace
10. Schválení půjčovného za obecní mobiliář (pivní sety, párty stan, sál,…)
11. Schválení dodatku číslo 1 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování PO
12. Různé, diskuze

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 17. května 2024 v 16 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení víceprací na komunikaci v novostavbách
7. Schválení přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
8. Schválení smlouvy na dotaci z Pardubického kraje na rekonstrukci budovy OÚ
9. Schválení a výběr dodavatele pro instalaci stálého dopravního značení v části novostaveb
10.Schválení stavebního dozoru na probíhajících stavebních pracích na místních komunikací
11. Různé – odpadové hospodářství,…

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 12. dubna 2024 v 16 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Schválení pravomoci starostky pro podpis smlouvy o dílo na komunikace a schválení smlouvy
o dílo s dodavatelem (novostavby a komunikace Víska u Jevíčka – Jevíčko)
5. Schválení zajištění podkladů pro DTM (zaměření místních komunikací a převedení map tras
do jednotného formátu)
6. Schválení dohody o provedení práce pro starostku obce Víska u Jevíčka na volby do
europarlamentu
7. Schválení smlouvy o zpětném odběru použitých baterií
8. Schválení nutné opravy střechy nad budovou OÚ
9. Schválení platby za internet pro obec
10. Schválení účasti obce v soutěži Vesnice roku 2024

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 18. března 2024 v 16 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení inventarizační zprávy
7. Schválení rozpočtového opatření č.1/24
8. Schválení rozpočtu pro opravu a výstavbu komunikace
9. Schválení úvěru pro obec Víska u Jevíčka
10. Schválení příspěvku na realizaci příměstského tábora v obci
11. Schválení instalace vysílačů pro internet na budovu OÚ místo hasičské věže
12. Různé (instalace držáku sáčků na psí exkrementy, výměna písku v pískovišti na dětském hřišti,…)

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: čtvrtek 21.12.2023 v 16:00

Informace – zastupitelstvo Prosinec 2023

MĚSTO JEVÍČKO – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent / referentka stavebního úřadu

Tajemník Městského úřadu Jevíčko vyhlašuje výběrové řízení dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů na obsazení funkce referent / referentka stavebního úřadu.

VR_stavebni_urad_Jevicko_-_zastup_za_MD_a_RD

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 30.10.2023 v 17:00

Informace o konání zastupitelstva 30-10-2023

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 01.09.2023 v 17:00

program zasedání zastupitelstva 01.09.2023

SBĚR A ODVOZ ODPADU

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – 6. dubna 2023 (čtvrtek), 15,30 – 16,00, náves u hospody

letak_svoz_NO_jaro_2023

SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – 2.6. – 5.6.2023 (pá – po), náves u hospody

letak_svoz_VOK_jaro_2023

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 02.03.2023 v 17:00

program zasedání zastupitelstva 2.3.2023

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu