Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Hlášení místního rozhlasu

6.2.2023

 • Oznamujeme občanům, že v sobotu dne 11. února bude probíhat mezi 9. a 10. hodinou dopoledne sběr elektroodpadu. Pokud máte nějaký spotřebič, který potřebujete vyhodit, tak ho přineste v tento čas za budovu obecního úřadu, kde bude bezplatně uložen. V případě, že máte na vyhození větší spotřebič a nemáte možnost vlastní dopravy, sdělte tuto skutečnost Obecnímu úřadu, a to buď osobně, SMS zprávou, zprávou přes sociální sítě, a nebo zavolejte a domluvíme se na vyzvednutí.
 • Dále obec Víska u Jevíčka vyhlašuje brigádu na úklid místnosti v dolním patře budovy obecního úřadu pro potřeby zajištění zázemí na Vísecké ostatky, které budou probíhat v sobotu 18. února od 12:30 hod. Brigáda na úklid tak bude probíhat o týden dříve, a to v sobotu 11. února v 15 hodin. Jednalo by se především o vystěhování haraburdí a o následný úklid jedné větší místnosti, kde si pak na ostatky připravíme pohoštění a zahřejeme se po průvodu. Každý pomocník vítán.
 • Dále si vás dovolujeme pozvat na středeční cvičení s Péťou. Cvičení probíhá od 19 do 20 hodin v budově OÚ. Cvičení je zaměřeno na posílení a protažení celého těla a bude uzpůsobeno i pro starší osoby. Vstup je 50,-. S sebou pití, ručník, karimatku a sportovní obuv.

15.12.2022

 • Státní veterinární správa vyhlašuje mimořádné veterinární opatření platné od 14.12.2022, z důvodu značných ohnisek ptačí chřipky (H5N1). Všichni chovatelé drůbeže mají nařízeno umístit drůbež do hospodářských budov včetně jejich potravy, pokud není možné drůbež umístit do hospodářských budov, musí chovatel v maximální možné míře zabezpečit omezení přístupu a kontaktu volně žijících ptáků s chovnou drůbeží. Nedodržení nařízení může pro chovatele vyústit ve značnou pokutu, a to až do výše 100000,-
 • Oznámení MUDr. Křížové: 12.1.2023 – 20.1.2023 má dovolenou
  Zastupuje: MUDr. Šedrlová, akutní stavy po předchozím tel. Objednání MUDr. Trčková
 • Vážení občané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

12.04.2022

 • POLEČNOST SUEZ OZNAMUJE PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA NEBEZPEČNÝ ODPAD, VE ČTVRTEK 14.4. OD 17:30 DO 18:00. UPOZORŇUJEME, ŽE AZBEST A ELEKTRO NEBUDE ODEBRÁNO!
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE, ŽE NEORDINUJE OD 9.5.2022 DO 20.5.2022- DOVOLENÁ. AKUTNÍ STAVY OŠETŘÍ MUDr. TRČKOVÁ, NEBO MUDr. ŠEDRLOVÁ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ.

02.11.2021

 • SPOLEČNOST SUEZ INFORMUJE OBČANY O TERMÍNU PODZIMNÍHO SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU – PŘISTAVENÍ KONTEJNERU K MÍSTNÍMU POHOSTINSTVÍ: PÁTEK 12.11., ODVOZ V PONDĚLÍ 15.11.
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE, ŽE NEORDINUJE: V PÁTEK 12.11. A 26.11. – SESTRA V ORDINACI PŘÍTOMNA V PONDĚLÍ 8.11. ORDINACE BEZ PŘÍTOMNOSTI SESTRY, PROTO PROSÍ O TRPĚLIVOST.
 • KOMPOSTÁRNA VÍSKA U JEVÍČKA UKONČUJE V ROCE 2021 PŘÍJEM BIOODPADU DNE 30.11. ZNOVU BUDE PŘÍJEM BIOODPADU ZAHÁJEN V BŘEZNU 2022.

8.9.2021

 • SPOLEČNOST VHOS a.s. OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE DNE 9.9.21 OD 8:00 DO 14:00 NEPOTEČE V OBCI VODA
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE OD 20.9. DO 28.9. DOVOLENOU, AKUTNÍÍPADY OŠETŘÍ ZASTUPIJÍCÍ LÉKAŘI MUDr. ŠEDRLOVÁ A MUDr. TRČKOVÁ, OŠETŘENÍ PROBĚHNE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ.

27.7.2021

 • SPOLEČNOST SUEZ INFORMUJE OBČANY, ABY VYUŽÍVALI NA ODPAD POUZE STANDARDUZOVANÉ NÁDOBY, PYTLE, KTERÉ BUDOU U POPELNIC NEBUDOU VYVÁŽENY
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE OD 9.8. DO 20.8. DOVOLENOU, AKUTNÍ ZASTUPIJÍCÍ LÉKAŘI MUDr. ŠEDRLOVÁ A MUDr. TRČKOVÁ, OŠETŘENÍ PROBĚHNE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ.

4.5.2021

 • SPOLEČNOST SUEZ OZNAMUJE PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD A PNEUMATIKY VE STŘEDU 12.5. OD 10:00 DO 10:30. KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDE PŘISTAVEN V PÁTEK 21.5. A ODVEZEN V PONDĚLÍ 24.5.
 • OPAKOVANĚ ŽÁDÁME OBČANY, ABY V BOXU NA KONTEJNERY UDRŽOVALI POŘÁDEK A ČISTOTU! POKUD JSOU KONTEJNERY PLNÉ, NENECHÁVEJTE PROSÍM ODPAD MIMO KONTEJNER A NENOSTE DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU ODPAD SMĚSNÝ! NEUPOSLECHNUTÍ BUDEME NUCENI POKUTOVAT!
 • FIRMA HAVELKA UHELNÉ SKLADY OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE PROBÍHÁ AKCE JARNÍ SLEVY UHLÍ S PÁSEM A DOPRAVOU ZDARMA. LETÁKY K AKCI JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE A VÝVĚSCE U OBECNÍHO PŘADU
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE, ŽE NEORDINUJE 14.5.2021 – DRUHÝ PÁTEK A 18.5.2021 – DOVOLENÁ

15.9.2020

 • FIRMA SUEZ OZNAMUJE PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU K MÍSTNÍMU POHOSTINSTVÍ OD 25.9. DO 29.9.
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ NEORDINUJE DNE 9., 29. A 30. ŘÍJNA
 • OPAKOVANĚ ŽÁDÁME MAJITELE DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ, ABY JE NENECHÁVALI VOLNĚ POBÍHAT PO OBCI A Z OBECNÍCH POZEMKŮ ODKLÍZELI JEJICH EXKREMENTY, KUPÍ SE NÁM STÍŽNOSTI OBČANŮ, V PŘÍPADĚ NEUPOSLECHNUTÍ HROZÍ POKUTA!
 • OPAKOVANĚ APELUJEME NA OBČANY, ABY V BOXU NA KONTEJNERY UDRŽOVALI POŘÁDEK! NENÍ PŘÍPUSTNÉ, ABY SE DO KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD VHAZOVAL ODPAD KOMUNÁLNÍ!!! POKUD JSOU KONTEJNERY PLNÉ, NENECHÁVEJTE PROSÍM ODPAD MIMO KONTEJNER! KARTONOVÉ KRABICE NEVHAZUJTE CELÉ, ALE ROZŘEZANÉ NA KUSY!

16.6.2020

 • VE STŘEDU 17.6. OD 8:00 DO 12:00 NEPOTEČE V OBCI VÍSKA U JEVÍČKA VODA
 • OPAKOVANĚ APELUJEME NA OBČANY, ABY V BOXU NA KONTEJNERY UDRŽOVALI POŘÁDEK! POKUD JSOU KONTEJNERY PLNÉ, NENECHÁVEJTE PROSÍM ODPAD MIMO KONTEJNER!
 • ŽÁDÁME MAJITELE DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ, ABY JE NENECHÁVALI VOLNĚ POBÍHAT PO OBCI A Z OBECNÍCH POZEMKŮ ODKLÍZELI JEJICH EXKREMENTY!
 • SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE V SOBOTU 27.6. VE 13:00 PROBĚHNE SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. PROSÍME OBČANY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ŽELEZA ZBAVIT, ABY HO PONECHALI PŘED SVÝM DOMEM, HASIČI SI JEJ ODEBEROU.
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu