Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Hlášení místního rozhlasu

12.04.2022

 • POLEČNOST SUEZ OZNAMUJE PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA NEBEZPEČNÝ ODPAD, VE ČTVRTEK 14.4. OD 17:30 DO 18:00. UPOZORŇUJEME, ŽE AZBEST A ELEKTRO NEBUDE ODEBRÁNO!
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE, ŽE NEORDINUJE OD 9.5.2022 DO 20.5.2022- DOVOLENÁ. AKUTNÍ STAVY OŠETŘÍ MUDr. TRČKOVÁ, NEBO MUDr. ŠEDRLOVÁ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ.

02.11.2021

 • SPOLEČNOST SUEZ INFORMUJE OBČANY O TERMÍNU PODZIMNÍHO SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU – PŘISTAVENÍ KONTEJNERU K MÍSTNÍMU POHOSTINSTVÍ: PÁTEK 12.11., ODVOZ V PONDĚLÍ 15.11.
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE, ŽE NEORDINUJE: V PÁTEK 12.11. A 26.11. – SESTRA V ORDINACI PŘÍTOMNA V PONDĚLÍ 8.11. ORDINACE BEZ PŘÍTOMNOSTI SESTRY, PROTO PROSÍ O TRPĚLIVOST.
 • KOMPOSTÁRNA VÍSKA U JEVÍČKA UKONČUJE V ROCE 2021 PŘÍJEM BIOODPADU DNE 30.11. ZNOVU BUDE PŘÍJEM BIOODPADU ZAHÁJEN V BŘEZNU 2022.

8.9.2021

 • SPOLEČNOST VHOS a.s. OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE DNE 9.9.21 OD 8:00 DO 14:00 NEPOTEČE V OBCI VODA
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE OD 20.9. DO 28.9. DOVOLENOU, AKUTNÍÍPADY OŠETŘÍ ZASTUPIJÍCÍ LÉKAŘI MUDr. ŠEDRLOVÁ A MUDr. TRČKOVÁ, OŠETŘENÍ PROBĚHNE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ.

27.7.2021

 • SPOLEČNOST SUEZ INFORMUJE OBČANY, ABY VYUŽÍVALI NA ODPAD POUZE STANDARDUZOVANÉ NÁDOBY, PYTLE, KTERÉ BUDOU U POPELNIC NEBUDOU VYVÁŽENY
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE OD 9.8. DO 20.8. DOVOLENOU, AKUTNÍ ZASTUPIJÍCÍ LÉKAŘI MUDr. ŠEDRLOVÁ A MUDr. TRČKOVÁ, OŠETŘENÍ PROBĚHNE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ.

4.5.2021

 • SPOLEČNOST SUEZ OZNAMUJE PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD A PNEUMATIKY VE STŘEDU 12.5. OD 10:00 DO 10:30. KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDE PŘISTAVEN V PÁTEK 21.5. A ODVEZEN V PONDĚLÍ 24.5.
 • OPAKOVANĚ ŽÁDÁME OBČANY, ABY V BOXU NA KONTEJNERY UDRŽOVALI POŘÁDEK A ČISTOTU! POKUD JSOU KONTEJNERY PLNÉ, NENECHÁVEJTE PROSÍM ODPAD MIMO KONTEJNER A NENOSTE DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU ODPAD SMĚSNÝ! NEUPOSLECHNUTÍ BUDEME NUCENI POKUTOVAT!
 • FIRMA HAVELKA UHELNÉ SKLADY OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE PROBÍHÁ AKCE JARNÍ SLEVY UHLÍ S PÁSEM A DOPRAVOU ZDARMA. LETÁKY K AKCI JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE A VÝVĚSCE U OBECNÍHO PŘADU
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ OZNAMUJE, ŽE NEORDINUJE 14.5.2021 – DRUHÝ PÁTEK A 18.5.2021 – DOVOLENÁ

15.9.2020

 • FIRMA SUEZ OZNAMUJE PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU K MÍSTNÍMU POHOSTINSTVÍ OD 25.9. DO 29.9.
 • MUDr. KŘÍŽOVÁ NEORDINUJE DNE 9., 29. A 30. ŘÍJNA
 • OPAKOVANĚ ŽÁDÁME MAJITELE DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ, ABY JE NENECHÁVALI VOLNĚ POBÍHAT PO OBCI A Z OBECNÍCH POZEMKŮ ODKLÍZELI JEJICH EXKREMENTY, KUPÍ SE NÁM STÍŽNOSTI OBČANŮ, V PŘÍPADĚ NEUPOSLECHNUTÍ HROZÍ POKUTA!
 • OPAKOVANĚ APELUJEME NA OBČANY, ABY V BOXU NA KONTEJNERY UDRŽOVALI POŘÁDEK! NENÍ PŘÍPUSTNÉ, ABY SE DO KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD VHAZOVAL ODPAD KOMUNÁLNÍ!!! POKUD JSOU KONTEJNERY PLNÉ, NENECHÁVEJTE PROSÍM ODPAD MIMO KONTEJNER! KARTONOVÉ KRABICE NEVHAZUJTE CELÉ, ALE ROZŘEZANÉ NA KUSY!

16.6.2020

 • VE STŘEDU 17.6. OD 8:00 DO 12:00 NEPOTEČE V OBCI VÍSKA U JEVÍČKA VODA
 • OPAKOVANĚ APELUJEME NA OBČANY, ABY V BOXU NA KONTEJNERY UDRŽOVALI POŘÁDEK! POKUD JSOU KONTEJNERY PLNÉ, NENECHÁVEJTE PROSÍM ODPAD MIMO KONTEJNER!
 • ŽÁDÁME MAJITELE DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ, ABY JE NENECHÁVALI VOLNĚ POBÍHAT PO OBCI A Z OBECNÍCH POZEMKŮ ODKLÍZELI JEJICH EXKREMENTY!
 • SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE V SOBOTU 27.6. VE 13:00 PROBĚHNE SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. PROSÍME OBČANY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ŽELEZA ZBAVIT, ABY HO PONECHALI PŘED SVÝM DOMEM, HASIČI SI JEJ ODEBEROU.