Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Obec Víska u Jevíčka je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy.

Obec Víska u Jevíčka - letecký pohled
Obec Víska u Jevíčka - děteké hřiště
Obec Víska u Jevíčka - požární nádrž
Obec Víska u Jevíčka - náves
Obec Víska u Jevíčka - obecní úřad
Obec Víska u Jevíčka - požární zbrojnice

Munipolis – Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 29.2.2024 bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Platby za místní poplatky tedy, prosím, směřujte na další čtvrtek (7.3.2024) a následující. Děkuji za pochopení.

Společnost RECOVERA informuje, že dnes 23.1.2024 neproběhne svoz komunálního odpadu vlivem nepříznivého počasí. Náhradní termín bude upřesněn. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Informace z OÚ

Dobrý den, MUDr. Křížová od1.6.2024 ruší svou ordinaci, všichni pacienti automaticky přechází do ordinace Salus Praktik pod  MUDr. Trčkovou. Upozorňujeme, že bude nutné se předem objednávat.

Zveme Vás na Vísecké ostatky v sobotu 3.2.2024, sraz masek ve 12:30 před budovou OÚ.

Ve Vísce u Jevíčka se vybralo celkem 8993,- v rámci tříkrálové sbírky, všem dárcům velice děkujeme.

masopust2024.png

výtěžek Tříkrálová sbírka 2024.png

Sdělení k jízdním řádům platných od 12.6.2022

Dovolujeme si Vás informovat, že počínaje dnem 12. 6. 2022 dojde na významné části Pardubického kraje k výměně autobusových dopravců. Stávajícím dopravcům končí smlouvy o závazku veřejných služeb. Tři ze stávajících dopravců budou pokračovat na základě nově uzavřených smluv dále. Jedná se o dopravce ARRIVA autobusy as., CAR-TOUR s.r.o. a Zdar a.s.. Mezi nové dopravce patří společnost BusLine Pardubicko s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. Dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. nahradí dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s a dopravce UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. převezme výkony od dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Jízdní řády budou dopravním úřadem schvalovány od 23.5.2022. Po tomto datu by pak měly být jízdní řády k dispozici i na veřejných portálech.

lV_0680862

Interaktivní mapa k vyhledání lékaře

Pardubický kraj publikoval interaktivní mapu, která pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení.

Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace.

Interaktivní mapu naleznete na webových stránkách kraje v sekci zdravotnictví: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ .

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 07.03.2022 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 1/22
7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
8. Výroční zpráva za r.2021 o činnosti v oblasti poskytování informací
9. Schválení bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Víska u Jevíčka a záměru převodu
10. Schválení plánu financování obnovy infrastrukturálního majetku
11. Schválení podání žádosti Nadaci ČEZ na grantové řízení

Ve Vísce u Jevíčka dne: 28.2.2022

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 13.12.2021 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 4/21
7. Schválení rozpočtu na rok 2022
8. Schválení pravomoci starostky ke schválení posledního rozpoč. opatření
9. Závěr

Ve Vísce u Jevíčka dne: 6.12.2021

Nouzový stav

Je nám to velice líto, ale kvůli epidemiologické situaci musíme páteční dílničku a sobotní rozsvícení stromku zrušit.

Přeji vám všem klidný adventní čas a přeji mnoho zdraví!

Markéta Neubauerová, starostka obce

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi

11. ročník ankety ADHR

Dobrovolní hasiči roku 2021

Dovolte mi Vám s potěšením oznámit, že jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko byla odbornou porotou vybrána mezi finalisty letošního ročníku soutěže dobrovolní hasiči roku 2021. Bližší informace naleznete na:
https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/
Desetičlenná odborná porota rozhodla o ocenění 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, za profesionální provedení zásahu, jako je hašení požárů domů, pomoc při dopravních nehodách, při likvidaci následků tornáda nebo za preventivní a výchovnou činnost. Ocenění jejich práce proběhlo v rámci jubilejního 11. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. Na řadu tak přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních třech místech k ocenění díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující 2,4 miliony korun. Samotné slavnostní vyhlášení je plánováno na 16. listopadu 2021 a bude uzpůsobeno aktuálním podmínkám preventivních opatření.

„Rozmanitost posuzovaných zásahů a činností byla široká. Hlavními motivy příběhů byly také požáry, dopravní nehody i pomoc po tornádu na Hodonínsku, která nám připomněla, že síla živlů je nezkrotná a každá dobrovolná pomoc k nezaplacení. Přesto, že v rámci ankety můžeme zviditelnit a vyzdvihnout jen malou část práce dobrovolných hasičů, vyjadřujeme skrze ní naše uznání a podporu všem“, řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.
Hlasovat lze dvěma způsoby. Prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz, nebo zasláním hlasovací SMS. Podrobnosti k hlasování jsou uvedeny na stránkách Ankety.

1) Prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ hlasující uděluje jeden hlas v každé z 5 oblastí v kategorii jednotek SDH.
Pro řádné hlasování je nutné vyplnit všechna povinná pole a kliknout na tlačítko ODESLAT. V případě, že hlasování proběhlo řádně, obdrží hlasující potvrzovací zprávu na uvedenou emailovou adresu.
2) Prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06
· tvar SMS pro JSDH Jevíčko
HASICImezeraJVC2

Hlasování bylo spuštěno 10. září a končí 20. října 2021 ve 24:00 hod.
Do soutěže je jednotka SDH Jevíčko přihlášena se zásahem na požár hospodářského stavení v Biskupicích. Děkuji mnohokrát za Vaši podporu a prosím o rozšíření této informace mezi další příznivce jevíčských hasičů.

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: neděle 20.9.2021 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 3/21
7. Sválení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 a inventarizační komise
8. Schválení míst, konání a pověřené osoby svatebních obřadů
9. Schválení pasportu komunikací obce
10. Schválení zřízení MŠ v obci Víska u Jevíčka
11. Různé

Ve Vísce u Jevíčka dne: 13.09.2021
Neubauerová Markéta, starostka obce

Žádost o spolupráci formou vyplnění DOTAZNÍKŮ

Žádáme Vás o spolupráci formou vyplnění DOTAZNÍKŮ, ve kterých se můžete vyjádřit k potřebám nejen pro vaše podnikatelské aktivity, ale i k potřebám ve Vaší obci nebo městě, aby se Vám zde lépe žilo. Dotazníkové šetření probíhá v celém regionu a je nezbytným podkladem pro regionální rozvojovou strategii do roku 2027.

Prosíme o vyplnění dotazníků nejpozději do 21. 5. 2021.

Výsledky anonymních dotazníků budou sloužit k dotační podpoře obcí, podnikajících subjektů i občanů v našem území MAS MTJ a tvorbě rozvojové strategie CLLD 2021 – 2027.

Odkaz na dotazník – oblast pro VEŘEJNOST naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast pro ZEMĚDĚLCE naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast pro PODNIKATELE naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast CESTOVNÍ RUCH naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast INFRASTRUKTURA naleznete – zde

Kontakt pro případné dotazy: tel. 725 762 948, e-mail: mas.mtj@seznam.cz

Děkuji za vyplnění

Miroslava Šejnohová, ředitelka

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu