Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Obec Víska u Jevíčka je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy.

Obec Víska u Jevíčka - letecký pohled
Obec Víska u Jevíčka - děteké hřiště
Obec Víska u Jevíčka - požární nádrž
Obec Víska u Jevíčka - náves
Obec Víska u Jevíčka - obecní úřad
Obec Víska u Jevíčka - požární zbrojnice

Munipolis – Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané:

Kdo uvažuje v naší obci nad zřízením domovní čistírny odpadních vod, tak je nejvyšší čas, jelikož

na základě avizované změny stavebního zákona, která platí od 1.7. 2024 vodoprávní úřad v Moravské Třebové upozorňuje, že do konce měsíce června ještě přijímají ohlášení domovních čistíren odpadních vod a paní úřednice je ochotna a schopna pomoci s papírováním.
U certifikovaných čistíren postačí revize. Souhlas s ohlášením platí 2 roky, tedy na samotnou realizaci je dostatečná doba.  

Od 1.7.2024 dojde totiž k razantnímu zpřísnění pravidel pro realizaci dČOV, budou totiž realizovány už pouze za předpokladu stavebního povolení, nikoli ohlášení, jak je to možné doposud a revize budou probíhat minimálně dvakrát ročně, místo jednou za dva roku, jak je tomu doposud.

 

Ve dnech 21.6.-29.6.2024 bude omezen provoz na místní komunikaci mezi Vískou a Jevíčkem, ke kompostárně se budete moct dostat pouze malými stroji, průjezd dodávek, nákladních vozidel, traktorů a dalších velkých vozidel nebude z naší obce možný, půjde to pouze přes Jevíčko, průjezd osobním automobilem by měl být se zvýšenou opatrností umožněn.

 

Dále připomínáme, že dne 24.6.2024 dojde k prvnímu sběru žlutých plastových pytlů s vytříděnými plasty od domů, až na výjimky, kde nebude možné zajistit průjezd sběrného vozidla, lidé, kteří spadají do této výjimky byli informování letákem do schránky. Žluté pytle jsou k dispozici na obecním úřadě, nebo vám je mohu předat i jinde po předchozí domluvě. Je to další služba občanům, takže je samozřejmě bezplatná.

Ve dnech 15.6. - 20.6.2024 dojde k vypouštění a následné každoroční údržbě požární nádrže.

MVDr. Eva Kouřilová oznamuje, že v pátek 31.5.2024 v 16:20 bude na návsi před hospodou probíhat očkování psů. Podle přání majitele bude možné využít kombinované vakciny nebo pouze proti vzteklině, k dispozici budou i preparáty na blechy, klišťata a na odčervení.

Obec Víska se připojí ke zkušebnímu svozu plastů v pytlech od domu, svoz bude probíhat 1x za měsíc, první svoz proběhne 24.6.2024. Pytle spolu s termíny svozu budou od června k vyzvednutí na obecním úřadě. Pytle s plasty pak umístíte stejně jako v případě komunálního odpadu.

Vzhledem k přesunu prací v části novostaveb bude svoz komunálního odpadu probíhat v běžném režimu,tedy v úterý dne 14.5.2024

Planovaná uzavírka 10.5. - 14.5.2024 v novostavbách bude přesunuta na termín 15.5. - 16.5.2024! Uzavření kompostárny platí od 10.5.2024 - 16.5.2024!

Informace z OÚ

7.5.2024 svoz nebezpečného odpadu,

10.-13.5.2024 velkoobjemový odpad

10.5.2024 17:30 – 18:30 v místní knihovně dílnička pro děti, kde děti budou vyrábět dárek pro maminku k nadcházejícímu významnému dni matek.

10.-14.5.2024 bude uzavřena kompostárna

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO OPDADU JE V ÚTERÝ DNE 14.5.2024 Z DŮVODU OMEZENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V NAŠÍ OBCI ZRUŠEN! NÁHRADNÍ TERMÍN JE ČTVRTEK 16.5.2024!!!

Ve dnech 10.5.20024 – 14.5.2024 dojde k omezení dopravní obslužnosti

Chornické bál

kulturní dům Chornice
11.2.2023 od 20:00 hodin
bohaté občerstvení a tombola
k tanci a poslechu hraje GAVA BAND
předprodej vstupenek od 16.1.2023 v kanceláři OÚ Chornice

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znéní, informuje o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 02.12.2022 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3, Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 4/22
7. Schválení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu
8. Schválení pravomoci starostky ke schválení posledního rozpočtového opatření
9. Schválení plánu inventarizace a inventarizační komise
10. Schválení vsaku na OÚ
11 . Schválení koupi mobilního zařízení a zrušení pevné linky na OÚ
12. Závěr

Ve Vísce u Jevíčka dne 22.11.2022

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pátek 02.09.2022 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 3/22
7. Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Víska u Jevíčka 2018-2022
8. Projednání nabídek Správy a údržby silnic k výtlukům na účelové cestě k JZD
9. Projednání návrhu na koupi krbových kamen do místního pohostinství
10.Závěr

Ve Vísce u Jevíčka dne: 26.8.2022

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 07.06.2022 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 2/22
7. Závěr

Ve Vísce u Jevíčka dne: 30.05.2022

Sdělení k jízdním řádům platných od 12.6.2022

Dovolujeme si Vás informovat, že počínaje dnem 12. 6. 2022 dojde na významné části Pardubického kraje k výměně autobusových dopravců. Stávajícím dopravcům končí smlouvy o závazku veřejných služeb. Tři ze stávajících dopravců budou pokračovat na základě nově uzavřených smluv dále. Jedná se o dopravce ARRIVA autobusy as., CAR-TOUR s.r.o. a Zdar a.s.. Mezi nové dopravce patří společnost BusLine Pardubicko s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. Dopravce BusLine Pardubicko s.r.o. nahradí dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s a dopravce UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. převezme výkony od dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Jízdní řády budou dopravním úřadem schvalovány od 23.5.2022. Po tomto datu by pak měly být jízdní řády k dispozici i na veřejných portálech.

lV_0680862

Interaktivní mapa k vyhledání lékaře

Pardubický kraj publikoval interaktivní mapu, která pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení.

Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace.

Interaktivní mapu naleznete na webových stránkách kraje v sekci zdravotnictví: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ .

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 07.03.2022 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 1/22
7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
8. Výroční zpráva za r.2021 o činnosti v oblasti poskytování informací
9. Schválení bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Víska u Jevíčka a záměru převodu
10. Schválení plánu financování obnovy infrastrukturálního majetku
11. Schválení podání žádosti Nadaci ČEZ na grantové řízení

Ve Vísce u Jevíčka dne: 28.2.2022

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 13.12.2021 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 4/21
7. Schválení rozpočtu na rok 2022
8. Schválení pravomoci starostky ke schválení posledního rozpoč. opatření
9. Závěr

Ve Vísce u Jevíčka dne: 6.12.2021

Nouzový stav

Je nám to velice líto, ale kvůli epidemiologické situaci musíme páteční dílničku a sobotní rozsvícení stromku zrušit.

Přeji vám všem klidný adventní čas a přeji mnoho zdraví!

Markéta Neubauerová, starostka obce

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu