Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Obec Víska u Jevíčka je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy.

Obec Víska u Jevíčka - letecký pohled
Obec Víska u Jevíčka - děteké hřiště
Obec Víska u Jevíčka - požární nádrž
Obec Víska u Jevíčka - náves
Obec Víska u Jevíčka - obecní úřad
Obec Víska u Jevíčka - požární zbrojnice

Munipolis – Mobilní rozhlas

Rozsvěcení stromečku

Srdečně vás zveme na Tradiční rozsvěcování stromečku dne 2.12.2023 od 16:15.

Smuteční oznámení

Po dlouhé nemoci zemřel dlouholetý starosta toho času na odpočinku a člen SDH Víska u Jevíčka pan Josef Žouželka. Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

parte pan Žouželka.pdf

Vážení spoluobčané, dnes 4.11.2023 bude od 17:00 - do 18:30 omezen provoz veřejného osvětlení z důvodu konání akce Lampiónová procházka se strašidly. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Pokud budete v tento čas projíždět obcí, žádáme vás, dbejte zvýšené opatrnosti!

 

lampionový průvod se strašidly.pdf

V pondělí dne 30.10.2023 v 17:00 proběhne zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka.

Ve čtvrtek 26.10.2023 budou úřední hodiny pouze v čase 15:00-15:30.

Informace o konání zastupitelstva 30-10-2023.pdf

Pozor dne 6.11.2023 bude v obci Víska u Jevíčka v čase 07:30 - 15:00 odstávka elektřiny. Odstávka bude probíhat na celém uzemí obce.

6.11.23 odstávka elektřiny-dl-2277602652852477423.pdf

Ve dnech 27.10.2023 - 30.10.2023 bude na návsi obce přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně dostupných nádob na odpad – ať už jde o kontejner na směsný, či tříděný odpad. Do kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam patří.

PATŘÍ SEM: • veškerý nábytek • sanita (vany, toaletní mísy, umyvadla) • koberce, linoleum, textilie • matrace, molitan • vědra, nádoby • rámy oken a dveří • ostatní (např. lyže, peřiny, zrcadla, kufry, plastové stoly a židle…)

NEPATŘÍ SEM: • tabulové sklo • elektroodpady • chemikálie • odpad, který je možno vhodit do standardních kontejnerů na tříděný odpad • stavební odpad, odpady s obsahem azbestu • zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky

Obec Víska u Jevíčka_letak_svoz VOK podzim 2023.pdf

MUDr. Křížová oznamuje dovolenou 23.-24.11.2023 zastupuje pouze MUDr. Šedrlová - akutní stavy.

ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Nebude-li zásah proveden do 15.11.2023 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce,a.s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedené zásahu.

čez odstranění stromoví návod.pdf

Interaktivní mapa k vyhledání lékaře

Pardubický kraj publikoval interaktivní mapu, která pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení.

Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace.

Interaktivní mapu naleznete na webových stránkách kraje v sekci zdravotnictví: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ .

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 07.03.2022 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 1/22
7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
8. Výroční zpráva za r.2021 o činnosti v oblasti poskytování informací
9. Schválení bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Víska u Jevíčka a záměru převodu
10. Schválení plánu financování obnovy infrastrukturálního majetku
11. Schválení podání žádosti Nadaci ČEZ na grantové řízení

Ve Vísce u Jevíčka dne: 28.2.2022

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 13.12.2021 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 4/21
7. Schválení rozpočtu na rok 2022
8. Schválení pravomoci starostky ke schválení posledního rozpoč. opatření
9. Závěr

Ve Vísce u Jevíčka dne: 6.12.2021

Nouzový stav

Je nám to velice líto, ale kvůli epidemiologické situaci musíme páteční dílničku a sobotní rozsvícení stromku zrušit.

Přeji vám všem klidný adventní čas a přeji mnoho zdraví!

Markéta Neubauerová, starostka obce

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi

11. ročník ankety ADHR

Dobrovolní hasiči roku 2021

Dovolte mi Vám s potěšením oznámit, že jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko byla odbornou porotou vybrána mezi finalisty letošního ročníku soutěže dobrovolní hasiči roku 2021. Bližší informace naleznete na:
https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/
Desetičlenná odborná porota rozhodla o ocenění 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, za profesionální provedení zásahu, jako je hašení požárů domů, pomoc při dopravních nehodách, při likvidaci následků tornáda nebo za preventivní a výchovnou činnost. Ocenění jejich práce proběhlo v rámci jubilejního 11. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. Na řadu tak přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních třech místech k ocenění díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující 2,4 miliony korun. Samotné slavnostní vyhlášení je plánováno na 16. listopadu 2021 a bude uzpůsobeno aktuálním podmínkám preventivních opatření.

„Rozmanitost posuzovaných zásahů a činností byla široká. Hlavními motivy příběhů byly také požáry, dopravní nehody i pomoc po tornádu na Hodonínsku, která nám připomněla, že síla živlů je nezkrotná a každá dobrovolná pomoc k nezaplacení. Přesto, že v rámci ankety můžeme zviditelnit a vyzdvihnout jen malou část práce dobrovolných hasičů, vyjadřujeme skrze ní naše uznání a podporu všem“, řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.
Hlasovat lze dvěma způsoby. Prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz, nebo zasláním hlasovací SMS. Podrobnosti k hlasování jsou uvedeny na stránkách Ankety.

1) Prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ hlasující uděluje jeden hlas v každé z 5 oblastí v kategorii jednotek SDH.
Pro řádné hlasování je nutné vyplnit všechna povinná pole a kliknout na tlačítko ODESLAT. V případě, že hlasování proběhlo řádně, obdrží hlasující potvrzovací zprávu na uvedenou emailovou adresu.
2) Prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06
· tvar SMS pro JSDH Jevíčko
HASICImezeraJVC2

Hlasování bylo spuštěno 10. září a končí 20. října 2021 ve 24:00 hod.
Do soutěže je jednotka SDH Jevíčko přihlášena se zásahem na požár hospodářského stavení v Biskupicích. Děkuji mnohokrát za Vaši podporu a prosím o rozšíření této informace mezi další příznivce jevíčských hasičů.

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: neděle 20.9.2021 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 3/21
7. Sválení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 a inventarizační komise
8. Schválení míst, konání a pověřené osoby svatebních obřadů
9. Schválení pasportu komunikací obce
10. Schválení zřízení MŠ v obci Víska u Jevíčka
11. Různé

Ve Vísce u Jevíčka dne: 13.09.2021
Neubauerová Markéta, starostka obce

Žádost o spolupráci formou vyplnění DOTAZNÍKŮ

Žádáme Vás o spolupráci formou vyplnění DOTAZNÍKŮ, ve kterých se můžete vyjádřit k potřebám nejen pro vaše podnikatelské aktivity, ale i k potřebám ve Vaší obci nebo městě, aby se Vám zde lépe žilo. Dotazníkové šetření probíhá v celém regionu a je nezbytným podkladem pro regionální rozvojovou strategii do roku 2027.

Prosíme o vyplnění dotazníků nejpozději do 21. 5. 2021.

Výsledky anonymních dotazníků budou sloužit k dotační podpoře obcí, podnikajících subjektů i občanů v našem území MAS MTJ a tvorbě rozvojové strategie CLLD 2021 – 2027.

Odkaz na dotazník – oblast pro VEŘEJNOST naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast pro ZEMĚDĚLCE naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast pro PODNIKATELE naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast CESTOVNÍ RUCH naleznete – zde

Odkaz na dotazník – oblast INFRASTRUKTURA naleznete – zde

Kontakt pro případné dotazy: tel. 725 762 948, e-mail: mas.mtj@seznam.cz

Děkuji za vyplnění

Miroslava Šejnohová, ředitelka

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Havelka uhelné sklady – AKCE

Firma Havelka uhelné sklady oznamuje, že probíhá akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou zdarma. Ke každé dodávce uhlí nebo briket obdržíte los Havelka UHLOTERIE. Každý los je výherní a jedinečný, obsahuje všechny výhry, včetně 100% slevy a topíte zadarmo. Vždy vyhrajete a výši výhry víte okamžitě. Objednávejte u firmy Havelka na telefonním čísle 602 489 489.

Havelka_-_letak_A4_duben_2021_-_Jarni_slevy+los

Havelka_-_letak_A4_duben_2021_-_Boskovice

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu