Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 18. března 2024 v 16 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení inventarizační zprávy
7. Schválení rozpočtového opatření č.1/24
8. Schválení rozpočtu pro opravu a výstavbu komunikace
9. Schválení úvěru pro obec Víska u Jevíčka
10. Schválení příspěvku na realizaci příměstského tábora v obci
11. Schválení instalace vysílačů pro internet na budovu OÚ místo hasičské věže
12. Různé (instalace držáku sáčků na psí exkrementy, výměna písku v pískovišti na dětském hřišti,…)

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu