CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

předseda

---

členové

---

Kontrolní výbor

předseda

---

členové

---

Kulturní výbor

předseda

---

členové

---

Informace dle zákona 106

1. Název povinného subjektu

Obec Víska u Jevíčka

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Víska u Jevíčka je dle ust. § 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

Obec Víska u Jevíčka je spravována zastupitelstvem obce, které má 7 členů.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Obec Víska u Jevíčka
Víska u Jevíčka 3
56943 Jevíčko

Úřední hodiny:

pondělí 13:00-17:00, pátek 09:00-12:00, neděle 10:00 – 12:00

Telefonní číslo: 461 326 194

Adresa internetové stránky: http://www.viskaujevicka.cz

Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: ywwa5m6

5. Případné platby lze poukázat na účet

6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu

00277568

7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu

DIČ není přiděleno

8. Dokumenty

Uřední deska
Zastupitelstvo obce
Hospodaření obce
Územní plán
Vyhlášky a nařízení

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu obecního úřadu. Elektronicky lze podat žádost na adrese elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na obecním úřadě Víska u Jevíčka.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Při rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (tzn. jestliže obecní úřad neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úřad Víska u Jevíčka, Víska u Jevíčka č.p. 3, 569 43 p. Jevíčko. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolávat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád – zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
na internetových stránkách obce  

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Životní situace – http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
Občan na úřadě – http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx

14. Předpisy

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

-

16. Licenční smlouvy

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací

výroční zpráva za rok 2010

výroční zpráva za rok 2018

Zastupitelstvo obce

Starostka obce

Neubauerová Markéta, DiS.

Místostarosta obce

Žouželka Libor

Členové zastupitelstva

Komínek Josef

Němcová Dana

Seidl Miroslav

Zapletalová Naděžda

Žouželka Miroslav

Usnesení zastupitelstva

2019

23.02.2019 usnesení - zápis

2018

25.02.2018 usnesení - zápis / 29.04.2018 usnesení - zápis / 24.06.2018 usnesení - zápis / 22.07.2018 usnesení - zápis / 02.09.2018 usnesení - zápis / 29.09.2018 usnesení - zápis / 04.10.2018 usnesení - zápis 

2017

22.01.2017 usnesení - zápis / 26.02.2017 usnesení - zápis / 30.04.2017 usnesení - zápis / 04.06.2017 usnesení - zápis / 25.06.2017 usnesení - zápis / 23.07.2017 usnesení - zápis / 20.08.2017 usnesení - zápis / 14.10.2017 usnesení - zápis / 29.10.2017 usnesení - zápis / 29.12.2017 usnesení - zápis

2016

17.01.2016 usnesení - zápis / 28.02.2016 usnesení - zápis / 24.04.2016 usnesení - zápis / 29.05.2016 usnesení - zápis / 26.06.2016 usnesení - zápis / 25.07.2016 usnesení - zápis / 28.08.2016 usnesení - zápis / 11.09.2016 usnesení - zápis / 30.10.2016 usnesení - zápis / 27.11.2016 usnesení - zápis / 29.12.2016 - usnesení - zápis

2015

23.02.2015 /  29.03.2015 - usnesení - zápis / 24.05.2015 - usnesení - zápis / 28.06.2015 - usnesení - zápis / 26.07.2015 - usnesení - zápis / 27.09.2015 - usnesení - zápis / 15.11.2015 - usnesení - zápis / 28.12.2015 - usnesení - zápis

2014

27.09.201419.07.2014 / 06.06.2014 / 02.05.2014 / 22.03.2014 / 08.02.2014

2013

28.12.2013 / 22.11.2013  / 18.10.201302.08.201308.06.201312.04.201315.02.2013

2012

15.12.201217.11.201206.10.201208.09.201223.06.201211.05.201224.03.201210.02.2012

2011

29.12.201110.12.201129.10.201109.09.201112.08.201110.06.201121.05.201108.04.201121.01.2011

2010

30.12.2010