Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Elektronická podatelna

Elektronická adresa podatelny

obecviska@tiscali.cz

Přehled datových formátů dokumentů

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, html, jpg, pdf, rtf, txt, xls, zfo.

Postup v případě zjištění výskytu chybného datového formátu nebo škodlivého kódu

Pokud je u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci („škodlivý kód“), datová zpráva není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zaslána informace, že doručená zpráva není považována za řádně doručenou.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Pokud je podatelně dodán dokument v analogové nebo digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a lze z něj určit odesílatele, podatelna jej vyrozumí o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění.
Nepodaří-li se zjistit odesílatele, podatelna dokument dále nezpracovává.