CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Symboly obce

Základními symboly jsou znak a vlajka, které byly obci Víska u Jevíčka uděleny 18. prosince 2007 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

K použití znaku obce jinými subjekty je nutný SOUHLAS. Žádost o udělení souhlasu se předkládá písemně obecnímu úřadu, který o udělení souhlasu rozhoduje. Současně s povolením použít obecní znak žadatel obdrží vzor znaku a podmínky jeho použití.

Znak obce

V modrém štítě nad stříbrno - černě dělenou patou vpravo tři růže pod sebou, vlevo doleva obrácená radlice, vše zlaté.

Vlajka obce

List tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý a černý, v poměru 4:1:1. V modrém pruhu tři růže pod sebou a radlice hrotem k dolnímu a ostřím k vlajícímu okraji, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.