CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Obec Víska u Jevíčka

je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy. 

Zajištěný - nalezený pes

Dne 21.11.2018 v 9.00 hodin byl v obci Víska u Jevíčka odchycen pes, který byl následně umístěn do sanitárního kotce MP. Jedná se o psa – křížence, šedo bílé barvy, – stáří cca 4 roky.

pes

Pro více informací kontaktujte Městskou policii Jevíčko.

MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO
Palackého 1, 569 43 Jevíčko
tel: 464620502
GSM brána: +420733530156
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 54 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 26. ledna 2019 dodatečné volby do zastupitelstva obce Víska u Jevíčka.

Termín pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu je 21. listopadu 2018 do 16:00 hodin.

Kandidátní listiny se podávají Městskému úřadu Jevíčko.

Městský úřad Jevíčko jako registrační úřad oznamuje potřebný počet podpisů voličů na petici, kterou připojí volební strana ke kandidátní listině, tvoří-li ji nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů.

Potřebný počet podpisů voličů pro nezávislé kandidáty - 8

Potřebný počet podpisů voličů pro sdružení nezávislých kandidátů - 12

Krajský úřad Pardubického kraje stanovil podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách, ve znění pozdějších předpisů, minimální počet členů okrskové volební komise č. 1 pro dodatečné volby do zastupitelstva obce Víska u Jevíčka konanédne 26. ledna 2019 v počtu 4 členů.

POZVÁNKA na veřejné setkání s občany obce Víska u Jevíčka

termín konání: dne 8. 11. 2018 v 16:00 hod.
místo konání: v sále pohostinství, Víska u Jevíčka

Program:
1. Zahájení.
2. Informace o jmenování správce obce.
3. Postavení správce obce, oprávnění, působnost.
4. Důvod nekonání voleb – nepodání kandidátní listiny (důsledky).
5. Zabezpečení činnosti obce do doby zvolení zastupitelstva obce.
6. Informace k vyhlášení a k přípravě dodatečných voleb do zastupitelstva obce Víska u Jevíčka.
7. Diskuze – případné dotazy občanů.
8. Závěr – ukončení setkání.

Setkání s občany svolává správce obce Ing. Jiří John, který byl do této funkce jmenován ministrem vnitra v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Občané obce jsou na toto setkání srdečně zváni!

Ing. Jiří John
správce obce

Správce obce Víska u Jevíčka

(jmenovaný ministrem vnitra od 6. října 2018)

Ing. Jiří John (mobil: 731 428 803)

v úředních hodinách:
Obecní úřad Víska u Jevíčka
Adresa: Víska u Jevíčka 3
569 43 Víska u Jevíčka
tel.: 461 326 194
ID DS: ywwa5m6

mimo úřední hodiny:
Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly
oddělení dozoru Pardubice-Hradec
Králové
Adresa: Jiráskova 20
530 02 Pardubice
tel.: 974 560 711
fax: 974 560 718
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny správce obce pro veřejnost

V sídle obecního úřadu VÍSKA U JEVÍČKA
Den: pátek Hodiny: 8:30 - 12:00

Dosavadním členům zastupitelstva obce zaniká mandát, dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k 5. říjnu 2018.

Výkon přenesené působnosti za obec vykonává dle rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje Městský úřad Jevíčko.

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 2018 (pouze elektronicky)
Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.

Kontaktní osoby:
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termíny svozu odpadu

druh odpadu přistavení kontejneru odvoz kontejneru
velkoobjemový odpad 14.09.2018 18.09.2018
nebezpečný odpad 10.10.2018 07:30 10.10.2018 08:00
elektroodpad 10.10.2018 07:30 10.10.2018 08:00
pneu 10.10.2018 07:30 10.10.2018 08:00

 

Policie ČR varuje

V minulých dnech opět došlo na Svitavsku k podvodům na seniorech, kdy škoda dosahuje téměř 300 tisíc korun. Prosíme proto všechny, aby si dávali pozor na nevyžádané návštěvy pracovníků různých služeb s takzvaně lukrativními nabídkami. Tito lidé jsou velmi nápadití, a přicházejí s legendou rodinného příslušníka v tísni který potřebuje nutně a hned finanční obnos, s vrácením přeplatku, s velmi výhodnou smlouvou na služby, či žádá o vodu, apod.

Chraňte sami sebe a své finance a proto naše rada zní: Nepouštějte si nikoho cizího za dveře svého domu či bytu. Pokud Vás někdo neznámý s takovou či obdobnou nabídkou či prosbou osloví, neváhejte ihned zavolat na linku 158.

Uzavírka silnice I/43 (svitavské) a objížďka přes Kuřim

Ředitelství silnic a dálnic Brno bude od 1. července opravovat další úsek svitavské silnice I/43, tentokráte od křižovatky u Prefy po Lipůvku. Uzavírka bude částečná, úsekem budou moci projet kamiony a autobusy v obou směrech, přičemž bude provoz řízen semafory.

Pro osobní auta budou stanoveny objízdné trasy takto:

směr Brno – Svitavy:
po silnici I/43 v úseku Brno – Česká, dále objížďka přes Lelekovice – Vranov – Šebrov – Lipůvku – návrat na I/43,

směr Svitavy – Brno:
po silnici I/43 do Lipůvky, dále objížďka přes Nuzířov – Malhostovice – Čebín – Kuřim – návrat na I/43 u České.

Uzavírka je plánována na měsíc červenec.

Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů

Od 1. července letošního roku nás čekají změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů. Týkají se lhůt, místa podání žádostí, vyzvednutí hotových dokladů a také správních poplatků.

Ministerstvo vnitra ČR připravilo k chystané změně ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů následující informativní materiály:

Občanské průkazy

Cestovní pasy

Změny ve vydávání řidičských průkazů

Od 1. července přichází malá revoluce pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou fotografii. Více informací naleznete na http://www.moravskatrebova.cz/cs/aktuality/zmeny-ve-vydavani-ridicskych-prukazu.html

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2018

25.02., 29.04., 24.06., 26.08., 21.10., 28.12.

Tisková zpráva Finanční správy k bezstarostnému placení daní

Důležité změny nejen u požární prevence v roce 2016

Každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva (nejen kotlů, ale i krbových vložek, krbových kamen, kachlových kamen, interiérových kotlů apod.) o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu je povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Více informací naleznete v příloze.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů - HZS Jevíčko a.s.

Dávejte odpad tam, kam patří

papír - plasty - sklo

Pardubický kraj - dotazník zájmu o kotlíkové dotace