CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Obec Víska u Jevíčka

je malá, před druhou světovou válkou německá obec s českou menšinou. Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Roku 1398 však již tvoří součást panství třebovského.Roku 1402 dostává ves Heralt z Kunštátu a dává roku 1408 Derflíku právo odúmrti. Po něm dědí Viktorin a Čeněk z Kunštátu, půl vsi však roku 1418 drží Jan Boskovec, po jehož smrti přešla tato polovina na Beneše z Boskovic, který ji prodal roku 1502 Ladislavovi z Boskovic a na Třebové. Pak už tvoří součást třebovského panství až do roku 1850. Víska patří k obcím s nejvyšším úbytkem obyvatelstva v letech 1991 – 2001 v okrese Svitavy. 

Kompostéry do rodinných domků

Obec Víska u Jevíčka má možnost zapojení se do projektu na pořízení kompostérů na bioodpad pro domácnosti v rámci regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

Základní podmínky:

  • jednotný typ kompostéru (předpoklad plastový na 1000 l)
  • dotace 85% z Operačního programu životního prostředí
  • obec Víska u Jevíčka uhradí za občany zbývajících 15%
  • žadatel musí být vlastníkem nemovitosti na území obce Víska u Jevíčka
  • žadatel není dlužníkem obce Víska u Jevíčka
  • na jednu bytovou jednotku maximálně jeden kompostér
  • žadateli bude kompostér bezplatně zapůjčen na dobu 5 let (podmínka dotace) a následně převeden
  • žadatel umožní po dobu trvání projektu (5 let) obci kontrolu, zda je kompostér skutečně umístěn na dané parcele a užíván v souladu s účelem
  • realizace v případě zájmu proběhne v roce 2017

Svůj zájem sdělte nejpozději do 9. 10. 2016 do 12:00 v kanceláři obecního úřadu předáním vyplněného formuláře (pdf).

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2016

17.01., 28.02., 24.04., 29.05., 26.06., 25.07., 28.08., 11.09., 30.10., 29.12.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů - HZS Jevíčko a.s.

Dávejte odpad tam, kam patří

papír - plasty - sklo

Pardubický kraj - dotazník zájmu o kotlíkové dotace